Wat is het keurmerk

De pijlers

Van het keurmerk

 • Gemeente & inrichting

  Voordat een pand in aanmerking kan komen voor een keurmerk, dienen de papieren en vergunningen op orde te zijn. Vanuit de aangeleverde (bouw)tekening wordt de configuratie voor de keurmerkcontrole opgemaakt. Verder worden er ook eisen gesteld aan de indeling van het pand, zo moeten gemeenschappelijke voorzieningen als keuken, douche en toilet bereikbaar zijn binnen drie verdiepingen en een kamer een minimaal vloeroppervlakte hebben van 5m2 bij een hoogte van twee meter.

 • Brandveiligheid

  Brandveiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de verhuurder als huurder. De verhuurder is voor het grootste deel verantwoordelijk voor de technische veiligheid van het pand, de huurder wordt geacht het op een veilige manier te gebruiken. Daar waar landelijk pas vanaf 5 wooneenheden extra brandveiligheidseisen als gekoppelde rookmelders, blusmiddelen e.d. worden gesteld, vereist het keurmerk dit ook bij de verhuur van 3 of 4 wooneenheden.
  De brandweer zal daarnaast toegang krijgen tot de plattegronden van de keurmerkpanden, waardoor zij bij een melding op de hoogte is van de indeling en het aantal inwoners van het pand.

 • Inbraakveiligheid

  Jaarlijks is bij één op de 32 woningen sprake van (poging tot) inbraak. Meer dan de helft van de inbrekers kiest ervoor om via de voordeur binnen te dringen, hierbij zijn vaak geen sporen van braak te herkennen. Het keurmerk vereist dan ook dat de voordeur is uitgerust met een inbraakstrip en brievenbusbeveiliging om de ‘flipperende’ en ‘hengelende’ gelegenheidsdief buiten de deur te houden. Tevens worden huurders d.m.v. voorlichting bewust gemaakt van hun rol om inbraak te voorkomen.

 • Controle & Beheer

  De blusmiddelen en verwarmings- en warmwaterinstallaties dienen te worden onderhouden door een erkend installateur. Naast dat een pand bouwtechnisch in orde moet zijn is ook regelmatige controle en goed beheer op het brandveilig gebruik van essentieel belang om als verhuurder aan de wettelijke zorgplicht te kunnen voldoen. Jaarlijks controleert de verhuurder het pand met de keurmerk applicatie en kan hij gebruikmaken van de gratis gebruikscontrole module om het pand periodiek te controleren.

 • Regelgeving omtrent huur

  Van een verhuurder met een keurmerk mag worden verwacht dat hij op een correcte manier zijn panden verhuurd. Naast het hanteren van reële huurprijzen en het terugstorten van waarborgsommen binnen 2,5 maanden dient een verhuurder ook te beschikken over een deugdelijke verhuuradministratie en aansprakelijkheidsverzekering (WAB). Het keurmerk stelt daarnaast modeldocumentatie beschikbaar als tweetalige huurcontracten en leefregels en kunnen huurder en verhuurder met de gratis opleveringsmodule de begin- en eindstaat van de woning vastleggen. Hiermee kunnen eventuele discussies over borgen achteraf worden voorkomen.

 • Regelgeving omtrent buurt

  Het keurmerkbordje dient zichtbaar aan de gevel te worden bevestigd en laat zien dat de woning in orde is qua brand- en inbraakveiligheid en dat de verhuurder betrouwbaar en goed bereikbaar is. Huurders en omwonenden kunnen via de website van het keurmerk in contactkomen met de verhuurder. Daarnaast wordt er d.m.v. de tweetalige leefregels voorlichting gegeven over brand- inbraakveiligheid, huisvuil, overlast e.d.. Het keurmerk gaat uit van enige mate van zelfregulering en hoopt de dialoog tussen student, verhuurder en buurtbewoners te verbeteren.